Eettiset säännöt

TAMPEREEN SALIBANDYEROTUOMARIKERHON
EETTISET SÄÄNNÖT

Erotuomarikerhomme pyrkii huomioimaan urheilullisuuden, ihmisyyden ja yleisesti ottaen ne arvot joiden tulee ohjata niin yksittäisiä tuomareita, kuin myös kerhomme johtokuntaa tulevaisuuden haasteita suunniteltaessa.

Nämä Tampereen Salibandyerotuomarikerhon johtokunnan laatimat eettiset periaatteet eivät ole raamattu tai lakikirja, vaan ne ovat arvoja joiden tulisi ohjata meidän jokaisen arkea. Nyt olemme ne myös kirjoittaneet paperille.

Nämä ovat Tampereen Salibandyerotuomarikerhon eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet ovat lajiin ja erotuomariuteen soveltuva näkemyksemme hyvästä ja oikeudenmukaisesta erotuomaritoiminnasta. Kerhomme jäsenistönä sitoudumme noudattamaan yhteisiä eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet antavat suuntaviivat kerhomme johtokunnalle toimiessamme jäsenistön hyväksi.

EETTISET PERIAATTEEMME:

1. REHELLISYYS JA  OIKEUDENMUKAISUUS

Erotuomaritoimintamme perustuu rehellisyyteen ja tasapuolisuuteen. Tulkitsemme salibandyn sääntöjä sekä ohjeita oikeudenmukaisesti ja ketään suosimatta.

2. TASA-ARVO JA KANSSAIHMISTEN KUNNIOITUS

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kanssaihmisiämme. Kohtelemme tasa-arvoisesti kaikkia, sillä suvaitsemattomuus, fyysinen sekä psyykkinen häirintä eivät kuulu erotuomaritoimintaamme.

3. KEHITYS  JA KOULUTUS

Sitoudumme erotuomariuteemme kehittämällä toimintaamme, olemalla jatkuvassa sosiaalisessa kanssakäymisessä keskenämme sekä urheiluseurojen kanssa. Seurana rohkaisemme ja avustamme kehitystä järjestämällä yhteisiä koulutus- ja tapaamistilaisuuksia.

4. AVOIMUUS TOIMINNASSAMME

Olemme toiminnassamme avoimia hyväksyen kaikki halukkaat erotuomarit jäseneksemme. Otamme uudet tuomarit mukaan toimintaamme sekä avustamme toimillamme ja tiedoillamme toistemme kehitystä.

5. URHEILULLISUUS JA HYVÄ KÄYTÖS

Valmistaudumme ottelutapahtumaan huolellisesti ja pyrimme aina parhaaseen suoritukseen. Käyttäydymme kohteliaasti ja uskottavasti sekä toimimme jämäkästi ja päättäväisesti. Huolehdimme että varusteemme ovat kunnossa ja että olemme pukeutuneet siististi. Toimimme myös periaatteella: ”Kerran erotuomari, aina erotuomari” eli käyttäydymme toisiamme kohtaan muistaen rehtiyden ja lojaalisuuden.

6. SITOUTUMINEN  EROTUOMARIUTEEN

Sitoudumme toimintaamme huolehtimalla meille aseteltujen otteluiden tuomaroinneista sekä saapumalla ottelutapahtumaan ajoissa. Emme nauti päihdyttäviä aineita ottelutapahtuman alla emmekä suosi niitä urheilutapahtumien yhteydessä.